ACTIVITĂȚI COMUNE DE FORMARE ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în calitate de Partener Beneficiar, finaliza proiectul “VOLUNTARIAT COMUN PENTRU O VIAȚĂ MAI SIGURĂ” – cod în sistemul electronic de management ROBG 332, în parteneriat cu Municipiul Tutrakan (Bulgaria) – Beneficiar Principal, Direcția Generală de Securitate la Incendiu și Protecția Populației din cadrul Ministerului de Interne (Bulgaria) – Partener Beneficiar și Asociația Națională a Voluntarilor din Republica Bulgaria – Partener Beneficiar.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară 3.1: Îmbunătățirea gestionării comune a riscurilor transfrontaliere.

Costul total eligibil al proiectului este de: 998 815,75 EUR.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 50 de luni – de la 12.09.2018 la 11.11.2022.

În cadrul proiectului a fost implementată activitatea comună de pregătire teoretică și practică a voluntarilor din zona transfrontalieră, în cadrul căreia au fost realizate 8 instruiri în cadrul unor sesiuni comune de pregătire pentru pompierii voluntari din regiunea transfrontalieră. În perioada aprilie – iulie 2022, în cadrul Centrului de pregătire a voluntarilor nou construit din Belitsa, municipiul Tutrakan, Bulgaria, au avut loc 6 sesiuni comune de pregătire teoretică și practică, la care au participat 146 de voluntari bulgari și 76 de voluntari români.  Cei mai performanți dintre aceștia, 11 voluntari bulgari și 16 voluntari români, au participat la două sesiuni de formare care au avut loc în luna octombrie (10-14.10.2022 și 17-21.10.2022) la Centrul de Formare Profesională din Constanța.

 Fiecare sesiune de formare a constat în 3 module de formare, și anume: stingerea incendiilor, intervenția în caz de inundații și căutare și salvare. Cursurile de la Centrul din Belișoara au fost susținute de lectori de la Academia Ministerului de Interne din Bulgaria și de la Centrul Profesional din Constanța.