VOLUNTARIAT PENTRU O VIAȚĂ MAI SIGURĂ, ROBG-332 “VOLUNTARIAT ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ MAI SIGURĂ”

În data de 11.11.2022 s-a finalizat implementarea proiectului “JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, ROBG-332 – “VOLUNTARIAT ÎN COMUN PENTRU O VIAȚĂ MAI SIGURĂ”. Proiectul este finanțat prin contractul nr. 98956/31.08.2018 și are o valoare de 998 815,75 €, din care 85% este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională și 15% cofinanțare națională și proprie. Proiectul a fost lansat în data de 12.09.218. 

Proiectul “JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, ROBG-332 – “JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE” a fost implementat în parteneriat de către Municipiul Tutrakan – partener principal, Direcția Generală “Siguranța împotriva incendiilor și protecția populației” a Ministerului de Interne, Republica Bulgaria, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Republica România și Asociația Națională a Voluntarilor din Republica Bulgaria.

Obiectivul principal al proiectului a fost îmbunătățirea pregătirii teoretice și practice a unităților locale de intervenție a voluntarilor și contribuirea la coordonarea acestora și la un răspuns eficient în caz de dezastru, îmbunătățind astfel și gestionarea comună a riscurilor în regiunea transfrontalieră.

Subvenția este utilizată pentru reconstrucția clădirii fostei școli primare din satul Belitsa din Municipiul Tutrakan și pentru construirea unui centru de formare pentru voluntari. În urma unei analize a riscurilor din zona transfrontalieră, au fost elaborate un plan voluntar de intervenție în caz de urgență și un program comun de formare pentru unitățile de intervenție voluntară. În perioada aprilie-iulie 2022, în conformitate cu programul elaborat, la centrul de formare au avut loc șase instruiri consecutive și comune, la care au participat în total 144 de voluntari bulgari și 72 de voluntari români. Împreună cu aceștia, formatori din cadrul Academiei Ministerului Afacerilor Interne au desfășurat instruiri teoretice și practice pentru a dobândi abilități de bază pentru coordonarea și răspunsul în caz de dezastru în regiunea transfrontalieră. 

În cadrul proiectului, un Turn de Instruire a fost livrat și instalat în Constanța, județul Constanța, de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Republica Română, la începutul lunii septembrie 2021. Turnul de antrenament este destinat instruirii personalului operativ al serviciilor profesioniste de intervenție în situații de urgență, precum și a voluntarilor care lucrează pentru unitățile subordonate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență; pentru instruirea în comun cu parteneri externi și pentru organizarea de competiții profesionale.

De asemenea, în etapa finală a proiectului, la Constanța, în cadrul Centrului profesional au avut loc două sesiuni de pregătire pentru cei mai performanți 20 de voluntari bulgari și 20 de voluntari români.

Implementarea în comun și cu succes a proiectului a consolidat bunele relații de parteneriat dintre municipalitatea din Tutrakan, Direcția Generală a Brigăzii de Pompieri, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Asociația Națională a Voluntarilor din Bulgaria.   Centrul de formare din Belitsa este primul centru de formare de acest tip pentru voluntari. Atât în Bulgaria, cât și în România, este dificil să se găsească voluntari care să se ocupe de situații specifice. Rezultatele obținute în cadrul proiectului oferă o oportunitate de a consolida voluntariatul în ambele țări și de a îmbunătăți coordonarea și răspunsul eficient la dezastre în regiunea transfrontalieră.