Първа сесия от обучения на доброволци

От 11.04.2022 г. до 15.04.2022 г. в Центъра за обучения в с.Белица се проведе първата сесия от обучения на доброволци.  Обученията са част от дейностите по проект „СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ“ и се провеждат в Център за обучение на доброволци в реконструираната сграда на бившето училище.

Проектът се изпълнява от Община Тутракан в партньорство с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, Главен инспекторат по извънредни ситуации в Република Румъния и Национална асоциация на доброволците в Република България. Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Програма Interreg VA – Румъния – България, Приоритетна Ос 3.1 Безопасен регион.

Обученията се проведоха съгласно Програма за обучение на звена от доброволни формирования, разработена от партньорите по проекта. По време на обученията български и румънски доброволците се запознаха с основни понятия и придобиха базови практически умения, за да си сътрудничат ефективно в случай на природни или предизвикани от човека бедствия и аварии в трансграничния регион.

Това е пилотна инициатива, с която партньорите по проекта поставят началото на един процес на изграждане на капацитет за организиране на  обучения на доброволчески формирования от трансграничната зона по река Дунав.  По проекта ще се проведат общо 6 обучения, в които ще се включат български и румънски доброволци от трансграничния регион България – Румъния.