Анализ на риска в трансграничния район на Силистра и Кълъраш подпомага общинските планове за защита при бедствия

Конкретни и по-близки до действителността в общината мерки за превенция и регулярна актуализация на общинските планове за защита при бедствия – това са основните препоръки в изготвените от ЕСТАТ ООД три анализа, в изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Анализ […]

Подробен преглед и актуализиране на графика на дейностите по време на втората работна среща на екипа по проекта

В периода 9-10.07.2019 г. в гр.Плевен в сградата на Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението се проведе втората среща на екипа по проекта, като домакин бе Главната дирекция ПБЗН.  Участие взеха представители на всички партньори по проекта. Участниците […]

Първа работна среща на екипа на проекта, с участието на всички партньори

През периода 26-28.11.2018 в гр.Тутракан се състоя първата среща на екипа за управление на проекта.. В работната среща участваха всички членове на екипа на проекта от страна на всеки партньор. Участниците бяха приветствани от Димитър Стефанов, кмета на община Тутракан […]

Пресконференция: Центърът за доброволчеството – първият на Балканския полуостров

27.11.2018 г. Благодарение на стартиралия трансграничен проект между България и Румъния, иницииран от община Тутракан, с име „Съвместно доброволчество за по-безопасен живот“ ще се изгради първият в страната ни и на целия Балкански полуостров Център за обучение и подготовка на […]

Проектното предложение „Съвместно доброволчество за по-безопасен живот“ е одобрено

31.08.2018 С Решение No72/22.03.2018 г. на Мониторингов комитет за финансиране по програма ІNЕRREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ е одобрено проектно предложение „JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, ROBG-332 – „СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ“. Договорът за финансиране No98956/31.08.2018 г. започва […]