VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, ROBG-332 „СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ”

На 11.11.2022 г. приключи изпълнението на проект „JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, ROBG-332 – „СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ”. Проектът се финансира по договор № 98956/ 31.08.2018г. и е на стойност 998 815,75 €, от които 85% са съфинансиране […]

СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН.

Генерален инспекторат за извънредни ситуации в Констанца, като партньор Бенефициент, изпълни проект “СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ” – код в електронната система за управление ROBG 332, в партньорство с Община Тутракан (България) – Ръководител на проекта, Главна дирекция “Пожарна безопасност […]

Второ обучение

През периода 16.05-20.05.2022г. в с.Белица, община Тутракан се проведе второто от общо 6 предвидени международни обучения на български и румънски доброволци в рамките на проект ROBG 332 “Joint Volunteering for a Safer Life”, финансиран от програма Interreg V-A Romania-Bulgaria. Обученията […]

Първа сесия от обучения на доброволци

От 11.04.2022 г. до 15.04.2022 г. в Центъра за обучения в с.Белица се проведе първата сесия от обучения на доброволци.  Обученията са част от дейностите по проект „СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ“ и се провеждат в Център за обучение на […]

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УЧЕБНА КУЛА

Проект: СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Главен инспекторат по извънредни ситуации, като партньор в рамките на проект СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ – код e-MS ROBG – 332 (JVSL ROBG – 332), в партньорство с Община Тутракан – водещ […]

Среща на екипа за управление на проекти проведена чрез конферентен разговор Zoom на 23 ноември 2020 г.

В срещата взеха участие членове на екипа на всеки партньор и представители на външната техническа помощ за управление на проекти, като бяха обсъдени следните теми: 1. Подготовка на програмата за обучение и становище на партньорите за формата на комуникация, свързана […]

Започнаха строителните дейности по проект „JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, ROBG-332 – „СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ”

С Решение № 72/ 22.03.2018 г. на Мониторингов комитет за финансиране по програма INERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ е одобрено проектно предложение „JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, ROBG-332 – „СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ”. Договорът за финансиране № 98956/ […]