Второ обучение

През периода 16.05-20.05.2022г. в с.Белица, община Тутракан се проведе второто от общо 6 предвидени международни обучения на български и румънски доброволци в рамките на проект ROBG 332 “Joint Volunteering for a Safer Life”, финансиран от програма Interreg V-A Romania-Bulgaria. Обученията […]

Първа сесия от обучения на доброволци

От 11.04.2022 г. до 15.04.2022 г. в Центъра за обучения в с.Белица се проведе първата сесия от обучения на доброволци.  Обученията са част от дейностите по проект „СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ“ и се провеждат в Център за обучение на […]

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УЧЕБНА КУЛА

Проект: СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Главен инспекторат по извънредни ситуации, като партньор в рамките на проект СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ – код e-MS ROBG – 332 (JVSL ROBG – 332), в партньорство с Община Тутракан – водещ […]

Среща на екипа за управление на проекти проведена чрез конферентен разговор Zoom на 23 ноември 2020 г.

В срещата взеха участие членове на екипа на всеки партньор и представители на външната техническа помощ за управление на проекти, като бяха обсъдени следните теми: 1. Подготовка на програмата за обучение и становище на партньорите за формата на комуникация, свързана […]

Започнаха строителните дейности по проект „JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, ROBG-332 – „СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ”

С Решение № 72/ 22.03.2018 г. на Мониторингов комитет за финансиране по програма INERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ е одобрено проектно предложение „JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, ROBG-332 – „СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ”. Договорът за финансиране № 98956/ […]

Трета работна среща на екипа по проекта

В периода 18-19.02.2020 г. в гр.Велико Търново в сградата на Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението се проведе третата среща на екипа по проекта, като домакин беше Главната дирекция ПБЗН. Участие взеха представители на всички партньори по проекта. […]

Анализ на риска в трансграничния район на Силистра и Кълъраш подпомага общинските планове за защита при бедствия

Конкретни и по-близки до действителността в общината мерки за превенция и регулярна актуализация на общинските планове за защита при бедствия – това са основните препоръки в изготвените от ЕСТАТ ООД три анализа, в изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Анализ […]