Среща на екипа за управление на проекти проведена чрез конферентен разговор Zoom на 23 ноември 2020 г.

В срещата взеха участие членове на екипа на всеки партньор и представители на външната техническа помощ за управление на проекти, като бяха обсъдени следните теми: 1. Подготовка на програмата за обучение и становище на партньорите за формата на комуникация, свързана […]

Започнаха строителните дейности по проект „JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, ROBG-332 – „СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ”

С Решение № 72/ 22.03.2018 г. на Мониторингов комитет за финансиране по програма INERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ е одобрено проектно предложение „JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, ROBG-332 – „СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ”. Договорът за финансиране № 98956/ […]

Трета работна среща на екипа по проекта

В периода 18-19.02.2020 г. в гр.Велико Търново в сградата на Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението се проведе третата среща на екипа по проекта, като домакин беше Главната дирекция ПБЗН. Участие взеха представители на всички партньори по проекта. […]

Анализ на риска в трансграничния район на Силистра и Кълъраш подпомага общинските планове за защита при бедствия

Конкретни и по-близки до действителността в общината мерки за превенция и регулярна актуализация на общинските планове за защита при бедствия – това са основните препоръки в изготвените от ЕСТАТ ООД три анализа, в изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Анализ […]

Подробен преглед и актуализиране на графика на дейностите по време на втората работна среща на екипа по проекта

В периода 9-10.07.2019 г. в гр.Плевен в сградата на Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението се проведе втората среща на екипа по проекта, като домакин бе Главната дирекция ПБЗН.  Участие взеха представители на всички партньори по проекта. Участниците […]

Първа работна среща на екипа на проекта, с участието на всички партньори

През периода 26-28.11.2018 в гр.Тутракан се състоя първата среща на екипа за управление на проекта.. В работната среща участваха всички членове на екипа на проекта от страна на всеки партньор. Участниците бяха приветствани от Димитър Стефанов, кмета на община Тутракан […]

Пресконференция: Центърът за доброволчеството – първият на Балканския полуостров

27.11.2018 г. Благодарение на стартиралия трансграничен проект между България и Румъния, иницииран от община Тутракан, с име “Съвместно доброволчество за по-безопасен живот” ще се изгради първият в страната ни и на целия Балкански полуостров Център за обучение и подготовка на […]