Начало

“Съвместно доброволчество за по-безопасен живот” е трансграничен проект между България и Румъния, иницииран от община Тутракан.

Проектът се осъществява в партньорство между:
• Община Тутракан – водещ партньор
• Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, Република България
• Инспекторат за извънредни ситуации, Република Румъния
• Национална асоциация на доброволците в Република България

Стойност на проекта: 998 815,75 €, от които:
• 85% – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие;
• 15 % – национално и собствено съфинансиране.

Период на изпълнение: 12.09.2018 г. – 11.09.2021 г. (3 години)